Program Moja woda

12 sierpnia, 2020   /   byadmin  / Categories :  Koszty i planowanie inwestycji, Systemy wsparcia
Opady - woda deszczowa

Program „Moja woda” wiązany jest z dofinansowaniem powstawania przydomowych instalacji retencyjnych, realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska.


W ramach programu „Moja woda” realizowane będzie dofinansowanie tworzenia przydomowych oczek wodnych i instalacji przechwytujących deszczówkę. Na ten cel przewidziane jest przeznaczenie 100 mln zł dla polskich rodzin na instalacje do zbierania wód opadowych. W ramach programu możliwe jest otrzymanie do 85 proc. kosztów, ale nie więcej niż 5 tys. zł.

Przy okazji ralizacji Programu „Moja Woda” planowane jest sfinansowanie ok. 20 tys. instalacji przydomowej retencji. Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem (dofinansowanie można przeznaczyć na instalacje odprowadzające wody opadowe zbierane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego lub do instalacji rozsączającej).

Kalkulatory instalacji małej retencji

Dzięki programowi wody opadowanie nie będą odporwadzane do kanalizacji, ale będą wykorzystwywane do różnych celów w gospodarstwach dowmowych.


Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano wieloetapowo do dnia 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 roku.

Tu można pobrać przykładowo wypełniony wniosek: wzór wniosku „Moja woda”

  • Follow us:

You may also like


Podatek od deszczu

Podatek od deszczu

Podatek od betonu, to inna nazwa podatku dla obiektów które nie będą posiadały instalacji retencyjnych. Podatek od deszczu płaci się za zabudowanie nieruchomości, co skutkuje zmniejszaniem obszaru naturalnej retencji wody. Aktualnie podatek od deszczu płacony jest przez właścicieli działek o powierzchni ponad 3,5 tys. metrów kwadratowych, zabudowanych w co najmniej 70 proc. Jednakże planowane jest […]

read more
Woda deszczowa w rolnictwie

Woda deszczowa w rolnictwie

Jak podaje Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne – koszty wody – w tym również deszczowej – wykorzystywane w rolnictwie są stosunkowo niskie i powodują, że dopiero znaczne ilości wody zużywanej dziennie przez rolnika, będą skłaniały go do zastosowania systemów nawadniania (w tym wykorzystujących wodę deszczową). W szczególności Ustawa Prawo Wodne […]

read more