Rozprowadzenie wody deszczowej

13 sierpnia, 2020   /   byadmin  / Categories :  Woda opadowa, Wykonanie instalacji zbierania wody opadowej, Zastosowanie wody deszczowej
Rozprowadzenie wody deszczowej

Jeśli mamy problem z gromadzeniem się wody deszczowej w miejscach do tego nie przeznaczonych (podmywanie domu, zalewanie garażu lub innych części nieruchomości), wtedy możemy ukształtować teren w taki sposób, żeby przekierować wodę w miejsca, w których będzie ona wsiąkać w ziemię.

Zgodnie z polskim prawem jako właściciel nieruchomości nie powinniśmy odprowadzać wody opadowej na ulicę (z dachu budynku). Dlatego zagospodarowanie tych wód to albo gromadzenie ich w zbiornikach retencyjnych lub właśnie rozprowadzenie wody deszczowej na posesji, w szczególności może ono obejmować:

rozsączanie wody deszczowej do gruntu, co w szczególności  może zostać zrealizowane w przypadku gruntów przepuszczalnych i przy niskim poziomie wody gruntowej. Służą do tego instalacje retencyjno-rozsączającym które umożliwiają stworzenie podziemnych obszary magazynowania wody, z których woda deszczowa wsiąka w grunt
gromadzenie wody deszczowej w zbiornikach, z których woda następnie jest wykorzystana do podlewania ogrodu w okresach bezdeszczowych
odprowadzenie wody do istniejącej kanalizacji (jeśli taką możliwość posiadamy na naszej posesji).

Podobne działania do rozsączania podejmuje się przy tworzeniu terenów, na które kierowana jest woda w czasie powodzi (zostają celowo podtopione po to, aby zmniejszyć główny strumień wody, który bez takich działań mógłby doprowadzić do podtopienia terenów zurbanizowanych).

Rozprowadzenie wody może być wykonane również  za pośrednictwem wykopów, w których będzie gromadzona nadmiarowa woda (woda, która przelewa się po zapełnieniu zbiornika) lub za pośrednictwem innych elementów (np. specjalnej konstrukcji siatkowej wkopanej do ziemi).

W przypadku stosowania instalacji retencyjno – rozsączających ważne jest zachowanie odpowiednich odległości od budynku:
– 2,0 m – budynek z izolacją
– 5,0 m – budynek bez izolacji

Z uwagi na nadmiarowe wprowadzanie wody do gruntu, warto również lokalizować takie instalacje  retencyjno-rozsączających z dala od innych elementów otoczenia, w szczególności:
– 3 m od drzew
– 2 m od granicy działki, drogi publicznej lub ulicy
– 1,5 m od rurociągów gazowych i wodociągowych
– 0,8 m od kabli elektrycznych
– 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych

Rozprowadzenie wody deszczowej

  • Follow us:

You may also like


Zbiorniki wody deszczowej

Zbiorniki wody deszczowej

Zbiorniki na deszczówkę to zbiorniki przeznaczone do przechowywania wody deszczowej. Woda zebrana z powierzchni dachowych może być magazynowana i wykorzystywana w gospodarstwie domowym. W większości przypadków jest ekologiczną i korzystną kosztowo alternatywą dla odprowadzania wody do kanalizacji. A ponieważ koszty wody pitnej gwałtownie wzrastają w ciągu ostatnich 10 lat, warto zastanowić się nad wykorzystaniem wody […]

read more
Zużycie i koszty wody pitnej w gospodarstwie domowym

Zużycie i koszty wody pitnej w gospodarstwie domowym

Średni koszt litra zimnej wody pitnej w Polsce wynosi około 11 groszy – 11 PLN za metr sześcienny (cena zwiera koszty wody oraz ścieków). W zależności miasta w którym zużywa się wodę, mogą one być wyższe lub niższe co można zobaczyć w kalkulatorze zużycia i kosztów wody. Warto wiedzieć, że cena wody dotyczy nie tylko […]

read more