Instalacje rurociągowe wody opadowej

30 sierpnia, 2020   /   byadmin  / Categories :  Elemery instalacji zbierania wody opadowej, Wykonanie instalacji zbierania wody opadowej
Instalacje rurociągowe

W zależności od rodzaju instalacji wodociągowej do jej wykonania mogą być wykorzystane zarówno rury wysokociśnieniowe, jak również bezciśnieniowe.

Zwykle instalacje wodociągowe wody pitnej wykonane są w technologii ciśnieniowej, ponieważ występuje w nich trwale ciśnienie max. 6 bar. Natomiast typowe instalacje przeznaczone do rozprowadzania wody deszczowej są wykonane w technologii niskociśnieniowej lub bezciśnieniowej.

Pierwsze stosowane są najczęściej w przypadku instalacji wyposażonych w pompy obiegowe, które aby przesłać wodę na dłuższe odcinki muszą wytworzyć ciśnienie w rurociągu (najczęściej wykorzystywane są w przypadku zbiorników zakopanych w ziemi). Drugie natomiast można wykonać w przypadku zbiorników umieszczonych na gruncie, wykorzystując przy tej okazji różnice ciśnień i/lub spadków. Małe ciśnienie można wytworzyć umieszczając zbiornik na podeście lub na dachu, co pozwoli zupełnie zrezygnować z pompy.

Rury najczęściej wykonane z tworzyw sztucznych (HDPE, LDPE, PCV, PP) i ich ciśnienie robocze zależy przede wszystkim od grubości ścianek.

Rurociągi wody opadowej

Rury z tworzywa sztucznego zwykle są łączone za pomocą kształtek i skręcane wodoszczelnie za pomocą nakrętek łączących. Jedynym wymaganym narzędziem przy docinaniu rur z tworzyw sztucznych są nożyce do rur. Przy większych średnicach rur (powyższej 75 mm) może być niezbędne zgrzewanie, przy czym zarówno połączenia skręcane, jak również zgrzewane są połączeniami ciśnieniowymi (ciśnienie od 3 bar).

Jeśli przy rurociągu nie jest niezbędne uzyskiwanie wysokich ciśnień, wtedy można sięgnąć po  rury wykonane z PCV, które  można je łączyć na wcisk (połączenia bezciśnieniowe).

W sytuacji gdy wiemy, że woda opadowa lub woda innego pochodzenia, może być zabrudzona przez części stałe, wtedy warto pomyśleć o założeniu filtra wody (konieczność zastosowania takiego filtra może wynikać również z charakterystyki zastosowanej pompy).

Podczas instalowania rurociągów muszą być spełnione następujące aspekty bezpieczeństwa ich pracy:

  • Regularna konserwacja rurociągu/instalacji
  • Stały przepływ wody zapobiegający stagnacji wody
  • Usunięcie wszystkich przedmiotów przed uruchomieniem (mogących się znaleźć wewnątrz rurociągu)
  • Ochrona rurociągu przed wpływami zewnętrznymi
  • Unikanie przepływów wstecznych wody

Rurociągi nawadniające można wykonać z tworzywa sztucznego jako sztywne (najczęściej PE), giętkie (wąż wzmacniany, najczęściej wykorzystywany do podłączenia pompy wody), względnie z wykorzystaniem taśmy nawadniającej, która ma wbudowane w tworzywo otwory rozmieszczone w stałej odległości.

Instalacja rurociągowa

  • Follow us:

You may also like


Zbiorniki wody deszczowej

Zbiorniki wody deszczowej

Zbiorniki na deszczówkę to zbiorniki przeznaczone do przechowywania wody deszczowej. Woda zebrana z powierzchni dachowych może być magazynowana i wykorzystywana w gospodarstwie domowym. W większości przypadków jest ekologiczną i korzystną kosztowo alternatywą dla odprowadzania wody do kanalizacji. A ponieważ koszty wody pitnej gwałtownie wzrastają w ciągu ostatnich 10 lat, warto zastanowić się nad wykorzystaniem wody […]

read more
Przygotowanie wody

Przygotowanie wody

W związku z faktem, że woda opadowa na drodze do zbiornika w którym jest zbierana, może podlegać zabrudzeniu (liście, odchody ptasie, pyłki roślin, cząstki smogu), zwykle zaleca się jej przygotowanie do określonych zastosowań. Niezbędne działania związane z przygotowaniem wody uzależnione są od przeznaczenia wody deszczowej. Jeżeli woda deszczowa ma być wykorzystywana tylko do nawadniania ogrodu, […]

read more