Proces inwestycyjny

30 sierpnia, 2020   /   byadmin  / Categories :  Koszty i planowanie inwestycji, Wykonanie instalacji zbierania wody opadowej
Proces inwestycyjny

Proces inwestycyjny zwykle rozpoczyna się od przeprowadzenia przeglądu dostępnych technologii w zakresie instalacji do zbierania wód opadowych oraz systemów ich zagospodarowania.

Ponadto warto również przeprowadzić przegląd dostępnych form dofinansowania (na poziomie ogólnokrajowy, jak i lokalnym) oraz możliwości finansowania (kredyt, dotacja).

Etap realizacji inwestycji to przede wszystkim przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania instalacji w szczególności:

  • obliczenia instalacji (zapotrzebowanie na wodę, uzysk wody opadowe, dobór urządzeń)
  • przygotowanie dokumentacji instalacji (szkic instalacji na mapce, karty katalogowe urządzeń, certyfikaty jeśli są niezbędne),
  • przygotowanie wniosku o dotację
  • kompletacja dokumentacji zgłoszeniowej (do urzędu miasta, gminy).

Kalkulatory instalacji małej retencji

Po złożeniu dokumentacji zgłoszeniowej urząd administracji państwowej ma 30 dni na wniesienie uwag. Jeśli nie uzyskamy żadnych uwag ze strony urzędu to możemy przystąpić do rozpoczęcia prac związanych z procesem inwestycyjnym.

Na etapie planowania i realizacji inwestycji warto zwrócić uwagę na ewentualne dokumenty, które trzeba będzie przygotować, aby móc uzyskać dofinansowanie.

Podczas wykonywania instalacji wspartej środkami zewnętrznymi musimy spełnić szereg wymagań instytucji wspierającej, w szczególności musimy przygotować dokumentację zdjęciową, musimy przygotować zestawienia faktur oraz kosztów budowy instalacji, uzyskać protokołu odbioru/prawidłowego wykonania  i na koniec musimy złożyć komplet dokumentów, w celu uzyskania dofinansowania procesu inwestycyjnego.

Zapraszamy również do skorzystania z kalkulatora opłacalności budowy instalacji małej retencji:

  • Follow us:

You may also like


Podatek od deszczu

Podatek od deszczu

Podatek od betonu, to inna nazwa podatku dla obiektów które nie będą posiadały instalacji retencyjnych. Podatek od deszczu płaci się za zabudowanie nieruchomości, co skutkuje zmniejszaniem obszaru naturalnej retencji wody. Aktualnie podatek od deszczu płacony jest przez właścicieli działek o powierzchni ponad 3,5 tys. metrów kwadratowych, zabudowanych w co najmniej 70 proc. Jednakże planowane jest […]

read more
Woda deszczowa w rolnictwie

Woda deszczowa w rolnictwie

Jak podaje Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne – koszty wody – w tym również deszczowej – wykorzystywane w rolnictwie są stosunkowo niskie i powodują, że dopiero znaczne ilości wody zużywanej dziennie przez rolnika, będą skłaniały go do zastosowania systemów nawadniania (w tym wykorzystujących wodę deszczową). W szczególności Ustawa Prawo Wodne […]

read more