Odbiór instalacji wody deszczowej (opadowej)

31 sierpnia, 2020   /   byadmin  / Categories :  Dobre przykłady inwestycji, Wykonanie instalacji zbierania wody opadowej
Odbiór instalacji wody opadowej

Zakończenie procesu inwestycyjnego powinno obejmować przeprowadzenie prac odbiorowych, których jednym z najważniejszych działań obejmuje przeprowadzenie próby ciśnieniowej całej instalacji. Próba ciśnieniowa wykonywana jest przez podłączenie pompy wodnej do jednego końca rury oraz zaślepienie wszystkich odpływów.

W zależności od sposobu łączenia rurociągu (złączki, spawanie) instalacja powinna wytrzymać określone ciśnienie robocze (najczęściej jest to wartość 6 bar) i przy takiej wartości ciśnienia woda nie powinna przeciekać w miejscach łączenia elementów rurociągu.

Oczywiście taka sytuacja będzie miała miejsce, w przypadku, gdy instalacja została prawidłowo zaprojektowana i wykonana. W przypadku gdy nie zostanie przeprowadzona próba ciśnieniowa i występował by wyciek wody z rurociągu, to będzie on oznaczał nieplanowane ubytki wody.

Uruchomienie oraz odbiór instalacji ściekowej (wyposażonej w układ pompowy) powinno zostać przeprowadzone przez specjalistę i musi zostać udokumentowane na piśmie. Uruchomienie wymaga przeprowadzenia testu próbnego z wodą przez co najmniej dwa cykle przełączania. Podczas rozruchu próbnego należy unikać pracy na sucho.

W trakcie lub po uruchomieniu próbnym należy sprawdzić:

a) zabezpieczenie elektryczne urządzenia do przetłaczania ścieków 

b) kierunek obrotów silnika

c) suwak (uruchomienie, Pozycja otwarta, szczelność)

d) przełączanie i ustawianie wysokości przełączania w zbiorniku, jeśli nie zostały na stałe ustawione przez producenta

e) szczelność instalacji, armatury i ich funkcjonalność

f) sprawdzenie napięcia i częstotliwości roboczej

g) próba działania zaworu zwrotnego

h) sygnalizator awarii

i) mocowanie przewodu ciśnieniowego

j) wyłącznik ochronny silnika

k) poziom oleju (jeśli występuje komora olejowa)

Poniżej znajdują się główne punkty które występują w protokole odbioru instalacji wspartej środkami „Moja Woda” :

Protokół odbioru

  • Follow us:

You may also like


Wody gruntowe

Wody gruntowe

Wody gruntowe to wody podziemne, znajdujące się w strefie wypełnienia gleby czy ziemi wodą), które pozostają w bezpośredniej styczności z glebą i zatrzymują się ponad warstwami nieprzepuszczalnymi. Wody gruntowe są przefiltrowanymi wodami opadowymi. Poziom wód gruntowych związany jest m.in. z typem gleby, warunkami hydrologicznymi i zależy przede wszystkim od ilości opadów atmosferycznych, ale także od […]

read more
Planowanie instalacji małej retencji

Planowanie instalacji małej retencji

Przeprowadzając proces planowania instalacji małej retencji w pierwszej kolejności musimy określić nasze roczne zapotrzebowanie na wodę opadową (ilość wody zależy od zakresu jej zastosowań, liczby mieszkańców, wielkości ogrodu, itp). Następnie musimy ustalić możliwości uzysku wody deszczowej w skali roku z powierzchni dachowych, jakie mamy na naszej posesji (dom mieszkalny, garaż, wiata, inne). Po ustaleniu ilości […]

read more