Odbiór instalacji

31 sierpnia, 2020   /   byadmin  / Categories :  Dobre przykłady inwestycji, Wykonanie instalacji zbierania wody opadowej
Odbiór instalacji wody opadowej

Zakończenie procesu inwestycyjnego powinno obejmować przeprowadzenie prac odbiorowych, których jednym z najważniejszych działań obejmuje przeprowadzenie próby ciśnieniowej całej instalacji. Próba ciśnieniowa wykonywana jest przez podłączenie pompy wodnej do jednego końca rury oraz zaślepienie wszystkich odpływów.

W zależności od sposobu łączenia rurociągu (złączki, spawanie) instalacja powinna wytrzymać określone ciśnienie robocze (najczęściej jest to wartość 6 bar) i przy takiej wartości ciśnienia woda nie powinna przeciekać w miejscach łączenia elementów rurociągu.

Oczywiście taka sytuacja będzie miała miejsce, w przypadku, gdy instalacja została prawidłowo zaprojektowana i wykonana. W przypadku gdy nie zostanie przeprowadzona próba ciśnieniowa i występował by wyciek wody z rurociągu, to będzie on oznaczał nieplanowane ubytki wody.

Uruchomienie oraz odbiór instalacji ściekowej (wyposażonej w układ pompowy) powinno zostać przeprowadzone przez specjalistę i musi zostać udokumentowane na piśmie. Uruchomienie wymaga przeprowadzenia testu próbnego z wodą przez co najmniej dwa cykle przełączania. Podczas rozruchu próbnego należy unikać pracy na sucho.

W trakcie lub po uruchomieniu próbnym należy sprawdzić:

a) zabezpieczenie elektryczne urządzenia do przetłaczania ścieków 

b) kierunek obrotów silnika

c) suwak (uruchomienie, Pozycja otwarta, szczelność)

d) przełączanie i ustawianie wysokości przełączania w zbiorniku, jeśli nie zostały na stałe ustawione przez producenta

e) szczelność instalacji, armatury i ich funkcjonalność

f) sprawdzenie napięcia i częstotliwości roboczej

g) próba działania zaworu zwrotnego

h) sygnalizator awarii

i) mocowanie przewodu ciśnieniowego

j) wyłącznik ochronny silnika

k) poziom oleju (jeśli występuje komora olejowa)

  • Follow us:

You may also like


Wody gruntowe

Wody gruntowe

Wody gruntowe to wody podziemne, znajdujące się w strefie wypełnienia gleby czy ziemi wodą), które pozostają w bezpośredniej styczności z glebą i zatrzymują się ponad warstwami nieprzepuszczalnymi. Wody gruntowe są przefiltrowanymi wodami opadowymi. Poziom wód gruntowych związany jest m.in. z typem gleby, warunkami hydrologicznymi i zależy przede wszystkim od ilości opadów atmosferycznych, ale także od […]

read more
Planowanie instalacji

Planowanie instalacji

Przeprowadzając proces planowania instalacji małej retencji w pierwszej kolejności musimy określić nasze roczne zapotrzebowanie na wodę opadową (ilość wody zależy od zakresu jej zastosowań, liczby mieszkańców, wielkości ogrodu, itp). Następnie musimy ustalić możliwości uzysku wody deszczowej w skali roku z powierzchni dachowych, jakie mamy na naszej posesji (dom mieszkalny, garaż, wiata, inne). Po ustaleniu ilości […]

read more