Opomiarowanie

31 sierpnia, 2020   /   byadmin  / Categories :  Opomiarowanie i monitoring instalacji wód opadowych, Woda opadowa, Zastosowanie wody deszczowej
Opomiarowanie instalacji wody opadowej

Instalacja małej retencji może zostać wyposażona w różnego rodzaju sensory pomiarowe, pozwalające na inteligentne nią zarządzanie.

W szczególności mogą to być:

  • sensory poziomu wody,
  • liczniki zużycia wody (pomiar ilości przepływającej wody),
  • sensory pomiarowe wartości PH wody,
  • sensory pomiaru przewodności wody.

W zależności od niezbędnej funkcjonalności instalacji retencyjnej zwykle układy automatycznej regulacji, które na podstawie różnych wartości fizyko-chemicznych (pochodzących z sensorów pomiarowych), będą w stanie dokonywać przełączeń różnych elementów wykonawczych (zaworów elektrycznych, układów dawkowania różnych substancji, filtrów, i innych).

W ten sposób możemy przeprowadzać automatyczny proces uzdatniania wody, czyli przygotowania jej do różnych zastosowań.

  • Follow us:

You may also like


Woda pitna

Woda pitna

Skład wody opadowej zależy od czystości powietrza, które napotyka podczas opadania i charakteryzuje się dużą zawartością gazów (tlenu, azotu, dwutlenku węgla) oraz od miejsca jej poboru (zbierana bezpośrednio do zbiornika wody opadowej lub z powierzchni ziemi). Woda opadowa może zawierać liczne substancje rozpuszczone (np. tlen, azot, dwutlenek węgla) oraz nierozpuszczone (m.in. pyły, sadze, mikroorganizmy, pyłki […]

read more
Wody gruntowe

Wody gruntowe

Wody gruntowe to wody podziemne, znajdujące się w strefie wypełnienia gleby czy ziemi wodą), które pozostają w bezpośredniej styczności z glebą i zatrzymują się ponad warstwami nieprzepuszczalnymi. Wody gruntowe są przefiltrowanymi wodami opadowymi. Poziom wód gruntowych związany jest m.in. z typem gleby, warunkami hydrologicznymi i zależy przede wszystkim od ilości opadów atmosferycznych, ale także od […]

read more