Armatura i opomiarowanie instalacji małej retencji

31 sierpnia, 2020   /   byadmin  / Categories :  Opomiarowanie i monitoring instalacji wód opadowych, Woda opadowa, Zastosowanie wody deszczowej
Opomiarowanie instalacji wody opadowej

Instalacja małej retencji może zostać wyposażona w różnego rodzaju sensory pomiarowe, pozwalające na inteligentne nią zarządzanie.

W szczególności mogą to być:

  • sensory poziomu wody,
  • liczniki zużycia wody (pomiar ilości przepływającej wody),
  • sensory pomiarowe wartości PH wody,
  • sensory pomiaru przewodności wody.

W zależności od niezbędnej funkcjonalności instalacji retencyjnej zwykle układy automatycznej regulacji, które na podstawie różnych wartości fizyko-chemicznych (pochodzących z sensorów pomiarowych), będą w stanie dokonywać przełączeń różnych elementów wykonawczych (zaworów elektrycznych, układów dawkowania różnych substancji, filtrów, i innych).

Armatura oraz inne układy instalacji mogą być zintegrowane z siecią bezprzewodową  WiFi, a dostęp do nich może być zrealizowany za pomocą smartfona lub tabletu z zainstalowaną aplikacją mobilną.

W ten sposób możemy przeprowadzać automatyczny proces uzdatniania wody, czyli przygotowania jej do różnych zastosowań.

W pełni automatyczne systemy przygotowania wody, przy zastosowaniu technologii usuwania kamienia opartej na  procesie wymiany jonowej, są w stanie zapewnić  miękką wodę wykorzystywaną do różnych celów.

Instalacje zasilania wody pitnej mogą być wyposażone układy dozowania fosforanów i krzemianów, które  przeznaczone do ochrony instalacji wody pitnej.  Dodatki fosforanów i krzemianów zapobiegają powstawaniu korozji i rdzawej wody oraz stabilizują twardość wody (przy okazji są dodatkami dopuszczonymi do stosowania w wodzie pitnej).

Woda pitna transportowana do naszych domów może zawierać cząstki metalowe, piasek i inne ciała obce z sieci rurociągowej. W celu wyłapania takich zanieczyszczeń możliwe jest zastosowanie filtrów, których zadaniem jest zatrzymanie wszystkich cząsteczek brudu oraz zapewnienie odpowiedniej czystości wody.

Armatura i opomiarowanie

 

  • Follow us:

You may also like


Zbiorniki wody deszczowej

Zbiorniki wody deszczowej

Zbiorniki na deszczówkę to zbiorniki przeznaczone do przechowywania wody deszczowej. Woda zebrana z powierzchni dachowych może być magazynowana i wykorzystywana w gospodarstwie domowym. W większości przypadków jest ekologiczną i korzystną kosztowo alternatywą dla odprowadzania wody do kanalizacji. A ponieważ koszty wody pitnej gwałtownie wzrastają w ciągu ostatnich 10 lat, warto zastanowić się nad wykorzystaniem wody […]

read more
Zużycie i koszty wody pitnej w gospodarstwie domowym

Zużycie i koszty wody pitnej w gospodarstwie domowym

Średni koszt litra zimnej wody pitnej w Polsce wynosi około 11 groszy – 11 PLN za metr sześcienny (cena zwiera koszty wody oraz ścieków). W zależności miasta w którym zużywa się wodę, mogą one być wyższe lub niższe co można zobaczyć w kalkulatorze zużycia i kosztów wody. Warto wiedzieć, że cena wody dotyczy nie tylko […]

read more