Planowanie instalacji

31 sierpnia, 2020   /   byadmin  / Categories :  Dobre przykłady inwestycji, Koszty i planowanie inwestycji, Uncategorized
Planowanie instalacji opadowej

Przeprowadzając proces planowania instalacji małej retencji w pierwszej kolejności musimy określić nasze roczne zapotrzebowanie na wodę opadową (ilość wody zależy od zakresu jej zastosowań, liczby mieszkańców, wielkości ogrodu, itp).

Następnie musimy ustalić możliwości uzysku wody deszczowej w skali roku z powierzchni dachowych, jakie mamy na naszej posesji (dom mieszkalny, garaż, wiata, inne).

Po ustaleniu ilości zbieranej wody deszczowej musimy określić wielkość zbiornika, jaki będziemy chcieli zainstalować (wielkość zbiornika warto dobrać w ten sposób, żeby mieć zapas związany z możliwością braku występowania opadów przez określone okres czasu).

Planując przebieg instalacji zasilania wodą deszczową musimy uwzględnić straty ciśnień wody występujące na wszystkich elementach instalacji rurociągowej (rury, łuki, trójniki, złączki) oraz różnicę spadku ciśnień (związaną z różnicą wysokości). W tym przypadku warto pamiętać, że im mniejsza średnica zastosowanych rur w instalacji wodociągowej, tym większe będą występowały spadki ciśnień.

Kalkulatory instalacji małej retencji

Na podstawie ustalonych spadków ciśnień możemy dobrać pompę wodną, która będzie pompować wodę w miejsce jej wykorzystania.

Systemy ściekowe należy zaplanować i zamontować w taki sposób, aby nie zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników i osób przebywających w budynku:

cofanie się ścieków do budynku

nieszczelność instalacji

– przenikanie gazów kanalizacyjnych do budynku

– zanieczyszczenie instalacji wody pitnej

naprężenia mechaniczne (przenoszenie n elementy instalacji)

skutki mrozu (pęknięcie instalacji)

korozja elementów instalacji

Instalacje konstrukcyjne muszą być wykonane w taki sposób, aby zawsze było zapewnione odprowadzanie ścieków (usuwanie brudu i wody deszczowej). Dlatego na etapie projektowania projektant musi sprawdzić warunki, w których odprowadzanie ścieków i / lub wody deszczowej może być bezpiecznie przeprowadzone, lub musi wyjaśnić klientowi i odpowiedzialnym władzom, jakie środki należy podjąć.

 

 

 

  • Follow us:

You may also like


Podatek od deszczu

Podatek od deszczu

Podatek od betonu, to inna nazwa podatku dla obiektów które nie będą posiadały instalacji retencyjnych. Podatek od deszczu płaci się za zabudowanie nieruchomości, co skutkuje zmniejszaniem obszaru naturalnej retencji wody. Aktualnie podatek od deszczu płacony jest przez właścicieli działek o powierzchni ponad 3,5 tys. metrów kwadratowych, zabudowanych w co najmniej 70 proc. Jednakże planowane jest […]

read more
Wody gruntowe

Wody gruntowe

Wody gruntowe to wody podziemne, znajdujące się w strefie wypełnienia gleby czy ziemi wodą), które pozostają w bezpośredniej styczności z glebą i zatrzymują się ponad warstwami nieprzepuszczalnymi. Wody gruntowe są przefiltrowanymi wodami opadowymi. Poziom wód gruntowych związany jest m.in. z typem gleby, warunkami hydrologicznymi i zależy przede wszystkim od ilości opadów atmosferycznych, ale także od […]

read more