Pompy

31 sierpnia, 2020   /   byadmin  / Categories :  Elemery instalacji zbierania wody opadowej, Wykonanie instalacji zbierania wody opadowej
Pompy wody retencyjnej

Pompy w instalacjach wodociągowych są niezbędne do wytworzenia ciśnienia wody dostarczanej do miejsca jej wykorzystania. Podstawowym zadaniem pompy jest wytworzenie ciśnienia w rurociągu wodnym o takiej wartości, żeby pokonać spadki ciśnienia na całej drodze (rury, kształtki, redukcje) i aby w miejscu wypływu wody występowało wystarczające ciśnienie do uzyskania wymaganego ciśnienia wypływu wody.

W zależności od warunków lokalizacyjnych instalacji retencyjnej niezbędne jest prawidłowe dobranie parametrów technicznych pompy, w szczególności wysokości podnoszenia wody, mocy elektrycznej uraz układów sterowania.

Kalkulatory instalacji małej retencji

Pompy stosowane w instalacjach małej retencji mogą być montowane w trzech wykonaniach:

  • pompy obiegowe samossące (wytwarzają podciśnienie w rurze ssącej, mając na celu pociągnięcie wody przez rurę ssącą),
  • pompy obiegowe niesamossące (rura ssąca i obudowa pompy muszą być wypełnione wodą),
  • pompy zanurzeniowe (zanurzone są w zbiorniku i dzięki temu nie występują straty związane z ich położeniem).

Jedną z podstawowych wad pomp obiegowych (samossących i niesamossących) jest wytwarzanie znacznego hałasu, który nie występuje w przypadku pomp zanurzeniowych.

Kolektory zbiorcze wewnątrz budynku należy dobrać w ten sposób, aby na stopień wypełnienia wynosił h / di = 0,5, uwzględniając minimalny spadek J = 0,5 cm / m oraz minimalną prędkość przepływu 0,5 m / s. Na zewnętrz budynku strumień objętości  ścieków może być tak dobrany, żeby przewód zbiorczy miał  stopień wypełnienia h / di = 0,7. Prędkość przepływu w rurze ciśnieniowej powinna mieścić się w zakresie od  0,7 m / s do maksymalnie 2,3 m / s

  • Follow us:

You may also like


Przygotowanie wody

Przygotowanie wody

W związku z faktem, że woda opadowa na drodze do zbiornika w którym jest zbierana, może podlegać zabrudzeniu (liście, odchody ptasie, pyłki roślin, cząstki smogu), zwykle zaleca się jej przygotowanie do określonych zastosowań. Niezbędne działania związane z przygotowaniem wody uzależnione są od przeznaczenia wody deszczowej. Jeżeli woda deszczowa ma być wykorzystywana tylko do nawadniania ogrodu, […]

read more
Odbiór instalacji

Odbiór instalacji

Zakończenie procesu inwestycyjnego powinno obejmować przeprowadzenie prac odbiorowych, których jednym z najważniejszych działań obejmuje przeprowadzenie próby ciśnieniowej całej instalacji. Próba ciśnieniowa wykonywana jest przez podłączenie pompy wodnej do jednego końca rury oraz zaślepienie wszystkich odpływów. W zależności od sposobu łączenia rurociągu (złączki, spawanie) instalacja powinna wytrzymać określone ciśnienie robocze (najczęściej jest to wartość 6 bar) […]

read more