Pompy wody deszczowej

31 sierpnia, 2020   /   byadmin  / Categories :  Elemery instalacji zbierania wody opadowej, Wykonanie instalacji zbierania wody opadowej
Pompy wody retencyjnej

Pompy w instalacjach wodociągowych są niezbędne do wytworzenia ciśnienia wody dostarczanej do miejsca jej wykorzystania. Podstawowym zadaniem pompy jest wytworzenie ciśnienia w rurociągu wodnym o takiej wartości, żeby pokonać spadki ciśnienia na całej drodze (rury, kształtki, redukcje) i aby w miejscu wypływu wody występowało wystarczające ciśnienie do uzyskania wymaganego ciśnienia wypływu wody.

W zależności od warunków lokalizacyjnych instalacji retencyjnej niezbędne jest prawidłowe dobranie parametrów technicznych pompy, w szczególności wysokości podnoszenia wody, mocy elektrycznej uraz układów sterowania.

Kalkulatory instalacji małej retencji

Pompy stosowane w instalacjach małej retencji mogą być montowane w trzech wykonaniach:

 • pompy obiegowe samossące (wytwarzają podciśnienie w rurze ssącej, mając na celu pociągnięcie wody przez rurę ssącą),
 • pompy obiegowe niesamossące (rura ssąca i obudowa pompy muszą być wypełnione wodą),
 • pompy zanurzeniowe (zanurzone są w zbiorniku i dzięki temu nie występują straty związane z ich położeniem).

Jedną z podstawowych wad pomp obiegowych (samossących i niesamossących) jest wytwarzanie znacznego hałasu, który nie występuje w przypadku pomp zanurzeniowych.

Pompy ogrodowe służą do podlewania ogrodu, szklarni lub ogrodu i są dostępne w różnych wersjach, przy czym największe różnice dotyczą wysokości tłoczenia, głębokości ssania i szybkości tłoczenia.

Aby wykorzystać wodę deszczową do zasilania urządzeń wewnątrz budynku, potrzebna będzie pompa do wody opadowej (może zawierać drobne zanieczyszczania, względnie może wystąpić konieczność filtracji wody opadowej).  Pompy takie zapewniają możliwość ponownego wykorzystania zarówno wody deszczowej, jak i wody bieżącej do spuszczania toalety (wodą ze zlewu lub wodą spod prysznica). Okazuje się, że każdego roku spuszczamy ok. 13 000 litrów wody w toalecie na osobę, którą częściowo można zastąpić wodą opadową,.

Kolektory zbiorcze wewnątrz budynku należy dobrać w ten sposób, aby na stopień wypełnienia wynosił h / di = 0,5, uwzględniając minimalny spadek J = 0,5 cm / m oraz minimalną prędkość przepływu 0,5 m / s. Na zewnętrz budynku strumień objętości  ścieków może być tak dobrany, żeby przewód zbiorczy miał  stopień wypełnienia h / di = 0,7. Prędkość przepływu w rurze ciśnieniowej powinna mieścić się w zakresie od  0,7 m / s do maksymalnie 2,3 m / s

Pompa wody deszczowej

Najważniejsze parametry techniczne pomp obejmują:

 • Wysokość ssania – wysokość ssania to różnica wysokości między powierzchnią wody, a lokalizacją pompy.
 • Ciśnienie robocze  – ciśnienie wytwarzane przez pompę wpływa na wysokość podnoszenia pompy (0,1 bar na 1 metr).
 • Cykl pracy –  pompy mogą pracować w trybie ciągłym lub przerywanym  Niektóre pompy potrzebują przerwy na ostygnięcie. Jak długo możesz jednorazowo eksploatować pompę, możesz się dowiedzieć z kart technicznej pompy.
 • Głębokość zanurzenia – głębokość zanurzenia opisuje maksymalną głębokość wody, na której uszczelnienie obudowy pompy jest w stanie wytrzymać panujące ciśnienie wody.
 • Wysokość podnoszenia:– maksymalna wysokość podnoszenia jest oparta na ciśnieniu generowanym przez pompę (0,1 bara na 1 metr).  Podawana wysokość zawsze obejmuje maksymalną wysokość ssania, tj. od punktu, w którym woda jest dostarczana do punktu, w którym woda jest odbierana.
 • Natężenie przepływu – natężenie przepływu opisuje maksymalną ilość wody, którą można przepompować w określonym czasie. Informacje podawane są w litrach na minutę (l/min) lub litrach na godzinę (l/h).
 • Wielkość ziarna – wielkość ziarna wskazuje, jak duże mogą być cząsteczki brudu, aby pompa wodna nie została zablokowana i ewentualnie uszkodzona.
 • Straty tarcia – wszelkie odchylenia od przepływu prostego spowodowane łukami,  redukcjami i połączenia rurowymi  powodują straty wydajności i tarcia w pompie. Aby utrzymać te straty na jak najniższym poziomie, należy zawsze używać węża/rury o średnicy określonej przez przyłącze pompy. Straty tarcia są określane jako straty ciśnienia w metrach słupa wody (m) i zależą od szerokości węża i natężenia przepływu, który ma być dostarczony (l/min).
 • Przełącznik pływakowy – przełącznik pływakowy to przełącznik na zbiorniku wody, który automatycznie włącza lub wyłącza pompę, gdy poziom wody spadnie poniżej lub przekroczy określony poziom. Ta funkcja zapobiega pracy pompy na sucho (bez wody).

Zapraszamy również do skorzystania z kalkulatora doboru pompy retencyjneji:

 • Follow us:

You may also like


Zbiorniki wody deszczowej

Zbiorniki wody deszczowej

Zbiorniki na deszczówkę to zbiorniki przeznaczone do przechowywania wody deszczowej. Woda zebrana z powierzchni dachowych może być magazynowana i wykorzystywana w gospodarstwie domowym. W większości przypadków jest ekologiczną i korzystną kosztowo alternatywą dla odprowadzania wody do kanalizacji. A ponieważ koszty wody pitnej gwałtownie wzrastają w ciągu ostatnich 10 lat, warto zastanowić się nad wykorzystaniem wody […]

read more
Przygotowanie wody

Przygotowanie wody

W związku z faktem, że woda opadowa na drodze do zbiornika w którym jest zbierana, może podlegać zabrudzeniu (liście, odchody ptasie, pyłki roślin, cząstki smogu), zwykle zaleca się jej przygotowanie do określonych zastosowań. Niezbędne działania związane z przygotowaniem wody uzależnione są od przeznaczenia wody deszczowej. Jeżeli woda deszczowa ma być wykorzystywana tylko do nawadniania ogrodu, […]

read more