Przygotowanie wody

31 sierpnia, 2020   /   byadmin  / Categories :  Dobre przykłady inwestycji, Woda opadowa, Wykonanie instalacji zbierania wody opadowej
Przygotowanie wody opadowej

W związku z faktem, że woda opadowa na drodze do zbiornika w którym jest zbierana, może podlegać zabrudzeniu (liście, odchody ptasie, pyłki roślin, cząstki smogu), zwykle zaleca się jej przygotowanie do określonych zastosowań. Niezbędne działania związane z przygotowaniem wody uzależnione są od przeznaczenia wody deszczowej.

Jeżeli woda deszczowa ma być wykorzystywana tylko do nawadniania ogrodu, to nie są niezbędne wielkie inwestycje związane z przygotowaniem wody (wystarczy założenie filtra siatkowego na dachu w miejscu spływu wody do rynny pionowej).

Gdy woda deszczowa ma być wykorzystywana do bardziej wymagających celów (pranie, spłukiwanie muszli, kąpiel), to wtedy należy zastosować bardziej zaawansowane sposoby przygotowania wody – filtry drobnosiatkowe, filtry aktywne, stacje przygotowania wody, ozonowanie wody.

Kalkulatory instalacji małej retencji

Jednym z bardziej zaawansowanych sposobów przygotowania wody opadowej jest jej naświetlanie lampami UV – dzięki czemu jest możliwa redukcja ilości bakterii występujących w wodzie.

 

  • Follow us:

You may also like


Woda pitna

Woda pitna

Skład wody opadowej zależy od czystości powietrza, które napotyka podczas opadania i charakteryzuje się dużą zawartością gazów (tlenu, azotu, dwutlenku węgla) oraz od miejsca jej poboru (zbierana bezpośrednio do zbiornika wody opadowej lub z powierzchni ziemi). Woda opadowa może zawierać liczne substancje rozpuszczone (np. tlen, azot, dwutlenek węgla) oraz nierozpuszczone (m.in. pyły, sadze, mikroorganizmy, pyłki […]

read more
Wody gruntowe

Wody gruntowe

Wody gruntowe to wody podziemne, znajdujące się w strefie wypełnienia gleby czy ziemi wodą), które pozostają w bezpośredniej styczności z glebą i zatrzymują się ponad warstwami nieprzepuszczalnymi. Wody gruntowe są przefiltrowanymi wodami opadowymi. Poziom wód gruntowych związany jest m.in. z typem gleby, warunkami hydrologicznymi i zależy przede wszystkim od ilości opadów atmosferycznych, ale także od […]

read more