Woda deszczowa w rolnictwie

1 października, 2020   /   byadmin  / Categories :  Koszty i planowanie inwestycji, Woda opadowa, Zastosowanie wody deszczowej
Woda opadowa w rolnictwie

Jak podaje Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne – koszty wody – w tym również deszczowej – wykorzystywane w rolnictwie są stosunkowo niskie i powodują, że dopiero znaczne ilości wody zużywanej dziennie przez rolnika, będą skłaniały go do zastosowania systemów nawadniania (w tym wykorzystujących wodę deszczową).

W szczególności Ustawa Prawo Wodne przewiduje następujące koszty zużycia wody w rolnictwie:

  • pobór wody do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, który nie przekracza 5m3 na dobę – koszt 0 PLN/m3.
  • pobór wody do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, który przekracza 5m3 na dobę – koszt 0,3 PLN/m3,
  • nawadnianie za pomocą urządzeń pompowych pobieranej wody podziemnej – koszt 0,15 PLN/m3,
  • Rolnicy, którzy zaplanowali magazynowanie wody deszczowej, systemy melioracji i naturalnego nawadniania gruntów (przesiąki), nie będą ponosili opłat za wykorzystanie wód, jeśli nie będzie wiązało się to ze sztucznym nawadnianiem i mechanicznym poborem wody – koszt
    0 PLN/m3.

Biorąc pod uwagę powyższe warunki korzystania z różnych źródeł wody widać, że w rolnictwie istnieje duży potencjał wykorzystania wody deszczowej, w szczególności wykorzystywanej naturalnie (bez zastosowania mechanicznych metod wspierających nawadnianie).

Ponadto warto również rozważyć zastosowanie systemów mechanicznego nawadniania jeśli prowadzimy uprawę drogich roślin, których utrata będzie powodowała duże straty finansowe. W takich przypadkach zastosowanie systemów sztucznego nawadniania może być niezłą formą ubezpieczenia i dodatkowo może się przyczynić do zwiększenia plonów.

  • Follow us:

You may also like


Woda pitna

Woda pitna

Skład wody opadowej zależy od czystości powietrza, które napotyka podczas opadania i charakteryzuje się dużą zawartością gazów (tlenu, azotu, dwutlenku węgla) oraz od miejsca jej poboru (zbierana bezpośrednio do zbiornika wody opadowej lub z powierzchni ziemi). Woda opadowa może zawierać liczne substancje rozpuszczone (np. tlen, azot, dwutlenek węgla) oraz nierozpuszczone (m.in. pyły, sadze, mikroorganizmy, pyłki […]

read more
Podatek od deszczu

Podatek od deszczu

Podatek od betonu, to inna nazwa podatku dla obiektów które nie będą posiadały instalacji retencyjnych. Podatek od deszczu płaci się za zabudowanie nieruchomości, co skutkuje zmniejszaniem obszaru naturalnej retencji wody. Aktualnie podatek od deszczu płacony jest przez właścicieli działek o powierzchni ponad 3,5 tys. metrów kwadratowych, zabudowanych w co najmniej 70 proc. Jednakże planowane jest […]

read more