Wody gruntowe

10 października, 2020   /   byadmin  / Categories :  Dobre przykłady inwestycji, Woda opadowa
Wody gruntowe

Wody gruntowe to wody podziemne, znajdujące się w strefie wypełnienia gleby czy ziemi wodą), które pozostają w bezpośredniej styczności z glebą i zatrzymują się ponad warstwami nieprzepuszczalnymi. Wody gruntowe są przefiltrowanymi wodami opadowymi. Poziom wód gruntowych związany jest m.in. z typem gleby, warunkami hydrologicznymi i zależy przede wszystkim od ilości opadów atmosferycznych, ale także od ciśnienia atmosferycznego oraz jej wykorzystania przez człowieka

Przy glebach piaszczystych poziom wód gruntowych znajduje się stosunkowo głęboko, natomiast przy glebach o dużej nasiąkliwości jak na przykład glebach gliniastych, znajduje się wysoko. Zwykle wody gruntowe są ciągłym ruchu, dzięki czemu następuje zjawisko ich filtracji, a w przypadkach szczególnych mogą wydostawać się na powierzchnię ziemi w postaci tryskających źródełek.
Czystość wód gruntowych jest uzależniona od takich czynników zewnętrznych jak intensywne rolnictwo oraz ścieki i odpady przemysłowe.

Kalkulatory instalacji małej retencji

Jeszcze nie tak dawno wody gruntowe służyły człowiekowi do wszystkich czynności życiowych, takich jak picie, gotowanie, mycie, pranie i najczęściej były pozyskiwane za pośrednictwem studni głębinowych.

Obecnie większość wódy dostarczanej do gospodarstw domowych przez publiczne zakłady wodociągowe pochodzi właśnie z wód gruntowych. Dzięki przefiltrowaniu mają one zdecydowanie wyższą czystość i właściwości niż wody deszczowe, ale to właśnie wody opadowe są głównym ich źródłem.

  • Follow us:

You may also like


Woda pitna

Woda pitna

Skład wody opadowej zależy od czystości powietrza, które napotyka podczas opadania i charakteryzuje się dużą zawartością gazów (tlenu, azotu, dwutlenku węgla) oraz od miejsca jej poboru (zbierana bezpośrednio do zbiornika wody opadowej lub z powierzchni ziemi). Woda opadowa może zawierać liczne substancje rozpuszczone (np. tlen, azot, dwutlenek węgla) oraz nierozpuszczone (m.in. pyły, sadze, mikroorganizmy, pyłki […]

read more
Woda deszczowa w rolnictwie

Woda deszczowa w rolnictwie

Jak podaje Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne – koszty wody – w tym również deszczowej – wykorzystywane w rolnictwie są stosunkowo niskie i powodują, że dopiero znaczne ilości wody zużywanej dziennie przez rolnika, będą skłaniały go do zastosowania systemów nawadniania (w tym wykorzystujących wodę deszczową). W szczególności Ustawa Prawo Wodne […]

read more