Wody gruntowe

10 października, 2020   /   byadmin  / Categories :  Dobre przykłady inwestycji, Woda opadowa
Wody gruntowe

Wody gruntowe to wody podziemne, znajdujące się w strefie wypełnienia gleby czy ziemi wodą), które pozostają w bezpośredniej styczności z glebą i zatrzymują się ponad warstwami nieprzepuszczalnymi. Wody gruntowe są przefiltrowanymi wodami opadowymi. Poziom wód gruntowych związany jest m.in. z typem gleby, warunkami hydrologicznymi i zależy przede wszystkim od ilości opadów atmosferycznych, ale także od ciśnienia atmosferycznego oraz jej wykorzystania przez człowieka

Przy glebach piaszczystych poziom wód gruntowych znajduje się stosunkowo głęboko, natomiast przy glebach o dużej nasiąkliwości jak na przykład glebach gliniastych, znajduje się wysoko. Zwykle wody gruntowe są ciągłym ruchu, dzięki czemu następuje zjawisko ich filtracji, a w przypadkach szczególnych mogą wydostawać się na powierzchnię ziemi w postaci tryskających źródełek.

Wody gruntowe biorą udział w obiegu wód podziemnych. Jednak czas przebywania wód gruntowych pod ziemią może się znacznie różnić i waha się od mniej niż roku do wielu milionów lat.

Czystość wód gruntowych jest uzależniona od takich czynników zewnętrznych jak intensywne rolnictwo oraz ścieki. W przypadku rolnictwa zanieczyszczenia wód gruntowych to przede wszystkim związki azotu oraz pestycydy. Innymi przyczynami zanieczyszczenia są rozproszone ścieki z przemysłu oraz z ruchu samochodowego.

Kalkulatory instalacji małej retencji

Jeszcze nie tak dawno wody gruntowe służyły człowiekowi do wszystkich czynności życiowych, takich jak picie, gotowanie, mycie, pranie i najczęściej były pozyskiwane za pośrednictwem studni głębinowych.

Obecnie większość wódy dostarczanej do gospodarstw domowych przez publiczne zakłady wodociągowe pochodzi właśnie z wód gruntowych. Dzięki przefiltrowaniu przez różne warstwy ziemi mają one zdecydowanie wyższą czystość i właściwości niż wody deszczowe, ale to właśnie wody opadowe są głównym ich źródłem.

Jednocześnie wody gruntowe stanowią największe na świecie zasoby słodkiej wody. Te zasoby wód podziemnych są najważniejszym źródłem zaopatrzenia w wodę w wielu regionach świata. Dlatego stan wód gruntowych należy systematycznie monitorować i w miarę możliwości zapobiegać przedostawaniu się do nich zanieczyszczeń.

Wody gruntowe

  • Follow us:

You may also like


Zużycie i koszty wody pitnej w gospodarstwie domowym

Zużycie i koszty wody pitnej w gospodarstwie domowym

Średni koszt litra zimnej wody pitnej w Polsce wynosi około 11 groszy – 11 PLN za metr sześcienny (cena zwiera koszty wody oraz ścieków). W zależności miasta w którym zużywa się wodę, mogą one być wyższe lub niższe co można zobaczyć w kalkulatorze zużycia i kosztów wody. Warto wiedzieć, że cena wody dotyczy nie tylko […]

read more
Woda opadowa w ogrodzie

Woda opadowa w ogrodzie

Region, w którym znajduje się ogród, ma duży wpływ na ilość potrzebnej wody. Jeśli mieszkasz w regionie, w którym naturalnie pada częściej, potrzeba mniej dodatkowej wody. Jeśli jednak mieszkasz w okolicy, w której godziny nasłonecznienia są zwykle dłuższe i jest mniej opadów, musisz również więcej podlewać. Generalnie można przyjąć, że przeciętny ogród w ciągu tygodnia […]

read more