Podatek od deszczu

24 listopada, 2020   /   byadmin  / Categories :  Koszty i planowanie inwestycji, Podatki
Podatek deszczowy

Podatek od betonu, to inna nazwa podatku dla obiektów które nie będą posiadały instalacji retencyjnych. Podatek od deszczu płaci się za zabudowanie nieruchomości, co skutkuje zmniejszaniem obszaru naturalnej retencji wody. Aktualnie podatek od deszczu płacony jest przez właścicieli działek o powierzchni ponad 3,5 tys. metrów kwadratowych, zabudowanych w co najmniej 70 proc.

Jednakże planowane jest objęcie tym podatkiem działki o powierzchni przynajmniej 600 mkw., zabudowane w minimum połowie. Jeśli chodzi o rodzaj wykorzystania działek to nie ma on znaczenia, czyli będą go musieli ponosić zarówno osoby prywatne, jak również przedsiębiorcy.

Celem tego podatku jest zwiększenie poziomu zatrzymywania wody i poprawę dostępności zasobów wodnych w Polsce. Jednocześnie nowe prawo które ma wejść w życie w 2022 roku przewiduje również ułatwienia administracyjne dla inwestycji retencyjnych, a z drugiej strony przyjmuje się zasadę, że przynajmniej 30 proc. powierzchni każdej działki powinna stanowić powierzchnia biologicznie czynna (wchłaniająca naturalnie wodę).

Przewiduje się, że kwota podatku deszczowego będzie wynosił 50 gr (w skali roku) za każdy zabudowany metr kwadratowy, zatem jeśli działka ma powierzchnię 1.000 m2 i jest zabudowana w 60 proc. to podatek od deszczu będzie wynosił 300 zł w skali roku.
Taki podatek zapłaci posiadacz nieruchomości, jeśli nie inwestuje w urządzenia retencji wody deszczowej. Jednakże każda inwestycja w urządzenia retencyjne będzie zmniejszała wysokość tego podatku (decydującym będzie współczynnik zatrzymania wody na nieruchomości).

Jednocześnie planowane jest wprowadzenie szeregu ułatwień przy budowie urządzeń i instalacji retencyjnych, w tym między innymi związane z rezygnacji z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Podatek od deszczu

  • Follow us:

You may also like


Woda deszczowa w rolnictwie

Woda deszczowa w rolnictwie

Jak podaje Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne – koszty wody – w tym również deszczowej – wykorzystywane w rolnictwie są stosunkowo niskie i powodują, że dopiero znaczne ilości wody zużywanej dziennie przez rolnika, będą skłaniały go do zastosowania systemów nawadniania (w tym wykorzystujących wodę deszczową). W szczególności Ustawa Prawo Wodne […]

read more
Planowanie instalacji małej retencji

Planowanie instalacji małej retencji

Przeprowadzając proces planowania instalacji małej retencji w pierwszej kolejności musimy określić nasze roczne zapotrzebowanie na wodę opadową (ilość wody zależy od zakresu jej zastosowań, liczby mieszkańców, wielkości ogrodu, itp). Następnie musimy ustalić możliwości uzysku wody deszczowej w skali roku z powierzchni dachowych, jakie mamy na naszej posesji (dom mieszkalny, garaż, wiata, inne). Po ustaleniu ilości […]

read more