Solarne instalacje pompowe

31 stycznia, 2022   /   byadmin  / Categories :  Solarne systemy pompowe, zasilanie pomp wody
Solarna instalacja pompowa

Systemy pomp solarnych szybko stają się coraz bardziej popularne w zastosowaniach takich jak nawadnianie rolnictwo, leśnictwo, hodowla ryb,, zaopatrzenie w wodę na obszarach wyspowych, oczyszczanie ścieków i inżynieria komunalna.

Również parki miejskie, obiekty turystyczne, kurorty, czy nawet fontanny w parkach mogą być zasilane energią słoneczną.

Solarne systemy pompowe przekształcają energię słoneczną bezpośrednio w energię elektryczną, a następnie napędzają silniki pomp wodnych ze studni głębinowych, rzek, jezior oraz z innych źródeł wody.

Solarne systemy pompowe składają się z modułów fotowoltaicznych, falownika pompowego, zbiornika wody oraz z pompy wody. Dzięki umieszczeniu zbiornika wody na podeście (odpowiedniej wysokości) możliwe jest jego opróżnianie, bez konieczności stosowania dodatkowej pompy wody.

Falownik pompowy przekształca prąd stały z paneli słonecznych w prąd przemienny, napędzając różne pompy wodne wyposażone w silnik prądu przemiennego (przykładowo mogą to być pompa odśrodkowa, pompa nawadniająca, pompa głębinowa, pompa basenowa itp.).
W porównaniu do pomp stanowiących zestaw generatora spalinowego, falowniki solarne są przyjazne dla środowiska, mają długą żywotność oraz niskie koszty konserwacji i eksploatacji.

Solarne systemy pompowe mogą być montowane w miejscach gdzie nie występuje zasilanie sieciowe, napędy słoneczne pracują całkowicie samowystarczalnie i często z wykorzystaniem energii odnawialnej. Opcjonalnie mogą być wyposażone w zasilanie sieciowe i wtedy mogą pracować również w okresie, kiedy nie ma słońca.

Wbudowana funkcja śledzenia maksymalnego punktu mocy (MPPT) umożliwia pracę pompy z maksymalną mocą przy wykorzystaniu dostępnej w danej chwili energii słonecznej.  Ochrona przed brakiem wody w systemie oraz  tryb oszczędzania energii są często podstawowym wyposażeniu takiego systemu pompowego.

Ponadto stosując sensory pomiarowe poziomu wody zamontowane na zbiorniku możemy uzyskać pełną automatyzację pracy solarnego systemu pompowego (będzie się włączał w sytuacji, gdy poziom wody spadnie do poziomy minimalnego, w wyłączał gdy osiągnie poziom napełnienia). Sensory zapewniają bezopbsługową pracę całej instalacji.

Chociaż falownik pompowy stanowi stosunkowo niewielką część kosztów to jest on podstawowym wyposażeniem solarnego systemu pompowego.  A biorąc pod uwagę fakt, że solarny  system pompowy może pracować bez podłączenia do sieci energetycznej, to koszty użytkowania takiego systemu sprowadzają się wyłącznie do inwestycji (brak bieżących kosztów zużycia energii sieciowej).

Falowniki pompowe

  • Follow us: