Ciśnienie wody w rurociągach wodnych

7 lutego, 2022   /   byadmin  / Categories :  Rurociąg
Ciśnienie w rurociągach

Zbiornik ciśnieniowy wykorzystuje właściwości fizyczne wody oraz powietrza. Ponieważ wody nie można skompresować w zbiorniku, tak jak to można zrobić z powietrzem. Gdy woda jest pompowana do zbiornika zawierającego powietrze, wtedy powietrze może zostać sprężone, co spowoduje, że woda znajdzie się pod ciśnieniem. Zwykle jednak woda opadowa zbierana jest w zbiornikach bezciśnieniwych i wtedy pobór wody odbywa się przy bardzo niskim ciśnieniu, zależnym od wysokości na której znajduje się zbiornik w stosunku do wysokości na której znajduje się punkt poboru wody. Takie ciśnienia są bardzo niskie, gdy zbiornik znajduje się na powierzchni ziemi lub kilka metrów nad poziomem ziemi i w praktyce nie nadaje się do systemów nawadniania ogrodu.

Z kolei w rurach w których płynie woda występują straty ciśnienia spowodowane tarciem i turbulencjami przepływu. Spadek ciśnienia wody na jednym końca rury w stosunku do drugiego końca, jest funkcją natężenia przepływu, średnicy i długości rurociągu oraz chropowatości rury. Tym samym im wolniej płynie woda w rurze, tym mniejsza jest różnica ciśnienia między końcami rury. Również ze spadkiem średnicy rury uzyskamy spadek ciśnienia wody między końcami rury. Efekt taki występuje, ponieważ zmiana średnicy rury wpływa na zmianę prędkość płynięcia cieczy, a tarcie związane jest prędkością płynięcia cieczy.

Zapraszam do skorzystania z kalkulatora spadku ciśnienia w wodociągach:

Planowanie instalacji nawadniania bez wykorzystania pomp wodnych jest bardzo ciężkie, głównie z powodu trudności w wytworzeniu wysokich ciśnień (ok. 6 bar, czyli takiego jakie występuje w sieci wodociągowej). Ciśnienie takie jest niezbędne z uwagi na fakt, że rurociągi nawadniające rzadko mają długość krótszą niż 30 – 40 metrów i do przesyłania wody w na takie odległości niezbędne jest stosunkowo wysokie ciśnienie wody.

Planowanie systemów rurowych jest bardzo ważne przy budowie systemów nawaniania, ponieważ bardzo ważne jest aby woda była transportowana w rurociągu z odpowiednim natężeniem przepływu oraz bez zbytniego spadku ciśnienia.

Zapraszam do skorzystania z kalkulatora doboru pomp wodnych w instalacjach rurociągowych:

  • Follow us: