Przygotowanie i serwisowanie instalacji nawadniającej

13 lutego, 2022   /   byadmin  / Categories :  Uncategorized
Serwisowanie instalacji nawadniającej

Przed pierwszym uruchomieniem
Zwykle dysze zraszające oraz rury dostosowane są do pracy pod ciśnieniem wody wynoszącym do 6 bar. Jeśli jednak ciśnienie wody będzie wyższe, wtedy należy zainstalować reduktory ciśnienia (ciśnienie wody ma wpływ na ilość wody, która pada na rośliny).  Czas nawadniania zależy od warunków glebowych, wzrostu roślin, naturalnych opadów, promieniowania słonecznego i warunków wietrznych. Tym samym przy określaniu czasu nawadniania musimy zwrócić uwagę na wiele parametrów, które  na niego wpływają, a który może się różnić w zależności od cyklu nawadniania oraz od pory roku.

Rury i dysze nawadniające są bezobsługowe i nie wymagają czyszczenia. Jednakże w przypadku korzystania z wody potencjalnie zanieczyszczonej ,np. ze zbiornika z deszczówką, zaleca się zainstalowanie filtrów.

Przygotowanie systemu nawadniającego do zimy

System nawadniający nie musi być specjalnie chroniony przed mrozem. Jednakże przed zimą cały system powinien zostać wypróżniony z wody. Można to zrealizować przez jego przedmuchanie sprężonym powietrzem. Inną opcją jest opróżnienie systemu z wody za pomocą automatycznego zaworu spustowego (skuteczność zależy od ukształtowania terenu i jego lokalizacja – musi znajdować się w najniższym miejscu instalacji nawadniającej).

Sensownym rozwiązaniem może być również spakowanie wyczyszczonych części do kartonu i przechowywanie przez okres zimowy. W ten sposób będzie dobrze chroniony przed zanieczyszczeniem oraz ewentualnym uszkodzeniem.

Pod koniec sezonu ogrodniczego należy zakręcić zawór dostarczający wodę, do instalacji nawadniającej. Jeśli system nawadniający podłączony jest do domowej sieci wodociągowej, wtedy należy odciąć dopływ wody z domu.

Serwisowanie instalacji nawadniającej

Przygotowanie systemu nawadniającego do wiosny

Zwykle dysze należy wymieniać co pięć do dziesięciu lat. Przy czym jeśli system nawadniania wykorzystuje wodę pitną, wtedy ta częstotliwość wymiany dysz może się jeszcze zwiększyć (tworzący się kamień może przytykać dysze). Oczywiście przy pierwszym uruchomieniu warto skontrolować ilość wody, która wydostaje się z systemu nawadniającego (przytykanie się dysz nawadniających może prowadzić do zmniejszenia wody lub do kierunkowych zmian jej rozpraszania).

Przed rozpoczęciem pracy układu nawadniającego po zimie warto sprawdzić następujące elementy:
-> wszystkie widoczne części systemu nawadniającego (dysze zraszające, złączki),
-> zawory
-> filtr

> pompa wody

Regularna konserwacja wydłuża żywotność systemu nawadniającego, a dodatkowo prawidłowa jego praca może się przełożyć na obniżenie ilości zużywanej wody.

  • Follow us:

You may also like


Planowanie instalacji małej retencji

Planowanie instalacji małej retencji

Przeprowadzając proces planowania instalacji małej retencji w pierwszej kolejności musimy określić nasze roczne zapotrzebowanie na wodę opadową (ilość wody zależy od zakresu jej zastosowań, liczby mieszkańców, wielkości ogrodu, itp). Następnie musimy ustalić możliwości uzysku wody deszczowej w skali roku z powierzchni dachowych, jakie mamy na naszej posesji (dom mieszkalny, garaż, wiata, inne). Po ustaleniu ilości […]

read more
Woda deszczowa w toalecie

Woda deszczowa w toalecie

Biorąc pod uwagę muszlę w toalecie to stanowi ona jeden z największych konsumentów wody deszczowej w gospodarstwie domowym (w skali roku). Woda deszczowa doskonale nadaje się do wykorzystania jej do zasilania muszli w toalecie. Odpowiednio zbierana i przefiltrowana woda deszczowa posiada wysoką jakość i dlatego doskonale nadaje się do tych celów. Można przyjąć, że w […]

read more