Category Archive: Elemery instalacji zbierania wody opadowej

Zbiorniki wody deszczowej

Zbiorniki na deszczówkę to zbiorniki przeznaczone do przechowywania wody deszczowej. Woda zebrana z powierzchni dachowych może być magazynowana i wykorzystywana w gospodarstwie domowym. W większości przypadków jest ekologiczną i korzystną kosztowo alternatywą dla odprowadzania wody do kanalizacji. A ponieważ koszty wody pitnej gwałtownie wzrastają w ciągu ostatnich 10 lat, warto zastanowić się nad wykorzystaniem wody […]

read more

31 sierpnia, 2020   /   by admin   /   , , , ,

Pompy wody deszczowej

Pompy wody deszczowej

Pompy w instalacjach wodociągowych są niezbędne do wytworzenia ciśnienia wody dostarczanej do miejsca jej wykorzystania. Podstawowym zadaniem pompy jest wytworzenie ciśnienia w rurociągu wodnym o takiej wartości, żeby pokonać spadki ciśnienia na całej drodze (rury, kształtki, redukcje) i aby w miejscu wypływu wody występowało wystarczające ciśnienie do uzyskania wymaganego ciśnienia wypływu wody. W zależności od […]

read more

30 sierpnia, 2020   /   by admin   /   , , , ,

Instalacje rurociągowe wody opadowej

Instalacje rurociągowe wody opadowej

W zależności od rodzaju instalacji wodociągowej do jej wykonania mogą być wykorzystane zarówno rury wysokociśnieniowe, jak również bezciśnieniowe. Zwykle instalacje wodociągowe wody pitnej wykonane są w technologii ciśnieniowej, ponieważ występuje w nich trwale ciśnienie max. 6 bar. Natomiast typowe instalacje przeznaczone do rozprowadzania wody deszczowej są wykonane w technologii niskociśnieniowej lub bezciśnieniowej. Pierwsze stosowane są […]

read more