Category Archive: Wykonanie instalacji zbierania wody opadowej

31 sierpnia, 2020   /   by admin   /   , , , ,

Przygotowanie wody

Przygotowanie wody

W związku z faktem, że woda opadowa na drodze do zbiornika w którym jest zbierana, może podlegać zabrudzeniu (liście, odchody ptasie, pyłki roślin, cząstki smogu), zwykle zaleca się jej przygotowanie do określonych zastosowań. Niezbędne działania związane z przygotowaniem wody uzależnione są od przeznaczenia wody deszczowej. Jeżeli woda deszczowa ma być wykorzystywana tylko do nawadniania ogrodu, […]

read more

Odbiór instalacji wody deszczowej (opadowej)

Zakończenie procesu inwestycyjnego powinno obejmować przeprowadzenie prac odbiorowych, których jednym z najważniejszych działań obejmuje przeprowadzenie próby ciśnieniowej całej instalacji. Próba ciśnieniowa wykonywana jest przez podłączenie pompy wodnej do jednego końca rury oraz zaślepienie wszystkich odpływów. W zależności od sposobu łączenia rurociągu (złączki, spawanie) instalacja powinna wytrzymać określone ciśnienie robocze (najczęściej jest to wartość 6 bar) […]

read more

31 sierpnia, 2020   /   by admin   /   , , , ,

Pompy wody deszczowej

Pompy wody deszczowej

Pompy w instalacjach wodociągowych są niezbędne do wytworzenia ciśnienia wody dostarczanej do miejsca jej wykorzystania. Podstawowym zadaniem pompy jest wytworzenie ciśnienia w rurociągu wodnym o takiej wartości, żeby pokonać spadki ciśnienia na całej drodze (rury, kształtki, redukcje) i aby w miejscu wypływu wody występowało wystarczające ciśnienie do uzyskania wymaganego ciśnienia wypływu wody. W zależności od […]

read more

30 sierpnia, 2020   /   by admin   /   , , , ,

Instalacje rurociągowe wody opadowej

Instalacje rurociągowe wody opadowej

W zależności od rodzaju instalacji wodociągowej do jej wykonania mogą być wykorzystane zarówno rury wysokociśnieniowe, jak również bezciśnieniowe. Zwykle instalacje wodociągowe wody pitnej wykonane są w technologii ciśnieniowej, ponieważ występuje w nich trwale ciśnienie max. 6 bar. Natomiast typowe instalacje przeznaczone do rozprowadzania wody deszczowej są wykonane w technologii niskociśnieniowej lub bezciśnieniowej. Pierwsze stosowane są […]

read more

Proces inwestycyjny

Proces inwestycyjny zwykle rozpoczyna się od przeprowadzenia przeglądu dostępnych technologii w zakresie instalacji do zbierania wód opadowych oraz systemów ich zagospodarowania. Ponadto warto również przeprowadzić przegląd dostępnych form dofinansowania (na poziomie ogólnokrajowy, jak i lokalnym) oraz możliwości finansowania (kredyt, dotacja). Etap realizacji inwestycji to przede wszystkim przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania instalacji w szczególności: obliczenia […]

read more

13 sierpnia, 2020   /   by admin   /   , , ,

Rozprowadzenie wody deszczowej

Rozprowadzenie wody deszczowej

Jeśli mamy problem z gromadzeniem się wody deszczowej w miejscach do tego nie przeznaczonych (podmywanie domu, zalewanie garażu lub innych części nieruchomości), wtedy możemy ukształtować teren w taki sposób, żeby przekierować wodę w miejsca, w których będzie ona wsiąkać w ziemię. Zgodnie z polskim prawem jako właściciel nieruchomości nie powinniśmy odprowadzać wody opadowej na ulicę […]

read more