Tag Archive: instalacja wody opadowej

Proces inwestycyjny

Proces inwestycyjny zwykle rozpoczyna się od przeprowadzenia przeglądu dostępnych technologii w zakresie instalacji do zbierania wód opadowych oraz systemów ich zagospodarowania. Ponadto warto również przeprowadzić przegląd dostępnych form dofinansowania (na poziomie ogólnokrajowy, jak i lokalnym) oraz możliwości finansowania (kredyt, dotacja). Etap realizacji inwestycji to przede wszystkim przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania instalacji w szczególności: obliczenia […]

read more