Tag Archive: pompa wody

Ciśnienie wody w rurociągach wodnych

Zbiornik ciśnieniowy wykorzystuje właściwości fizyczne wody oraz powietrza. Ponieważ wody nie można skompresować w zbiorniku, tak jak to można zrobić z powietrzem. Gdy woda jest pompowana do zbiornika zawierającego powietrze, wtedy powietrze może zostać sprężone, co spowoduje, że woda znajdzie się pod ciśnieniem. Zwykle jednak woda opadowa zbierana jest w zbiornikach bezciśnieniwych i wtedy pobór […]

read more

Solarne instalacje pompowe

Systemy pomp solarnych szybko stają się coraz bardziej popularne w zastosowaniach takich jak nawadnianie rolnictwo, leśnictwo, hodowla ryb,, zaopatrzenie w wodę na obszarach wyspowych, oczyszczanie ścieków i inżynieria komunalna. Również parki miejskie, obiekty turystyczne, kurorty, czy nawet fontanny w parkach mogą być zasilane energią słoneczną. Solarne systemy pompowe przekształcają energię słoneczną bezpośrednio w energię elektryczną, […]

read more