Tag Archive: woda deszczowa

10 października, 2020   /   by admin   /   , ,

Wody gruntowe

Wody gruntowe

Wody gruntowe to wody podziemne, znajdujące się w strefie wypełnienia gleby czy ziemi wodą), które pozostają w bezpośredniej styczności z glebą i zatrzymują się ponad warstwami nieprzepuszczalnymi. Wody gruntowe są przefiltrowanymi wodami opadowymi. Poziom wód gruntowych związany jest m.in. z typem gleby, warunkami hydrologicznymi i zależy przede wszystkim od ilości opadów atmosferycznych, ale także od […]

read more

1 października, 2020   /   by admin   /   , , ,

Woda deszczowa w rolnictwie

Woda deszczowa w rolnictwie

Jak podaje Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne – koszty wody – w tym również deszczowej – wykorzystywane w rolnictwie są stosunkowo niskie i powodują, że dopiero znaczne ilości wody zużywanej dziennie przez rolnika, będą skłaniały go do zastosowania systemów nawadniania (w tym wykorzystujących wodę deszczową). W szczególności Ustawa Prawo Wodne […]

read more

30 sierpnia, 2020   /   by admin   /   , ,

Mała retencja

Mała retencja

Mała retencja jest jednym z podstawowych sposobów na zatrzymanie wód opadowych w miejscu ich powstawania. Wraz z zabetonowaniem obszarów zurbanizowanych wody opadowe najczęściej odprowadzane są do kanalizacji i następnie za pośrednictwem rzek trafiają ostatecznie do morza. Tym samym w miejscu ich opadów nie wsiąkają do ziemi i nie nawadniają roślin (kwiaty, drzewa, krzewy), co znacząco […]

read more

13 sierpnia, 2020   /   by admin   /   , , ,

Rozprowadzenie wody deszczowej

Rozprowadzenie wody deszczowej

Jeśli mamy problem z gromadzeniem się wody deszczowej w miejscach do tego nie przeznaczonych (podmywanie domu, zalewanie garażu lub innych części nieruchomości), wtedy możemy ukształtować teren w taki sposób, żeby przekierować wodę w miejsca, w których będzie ona wsiąkać w ziemię. Zgodnie z polskim prawem jako właściciel nieruchomości nie powinniśmy odprowadzać wody opadowej na ulicę […]

read more