Tag Archive: Woda opadowa

Woda pitna

Skład wody opadowej zależy od czystości powietrza, które napotyka podczas opadania i charakteryzuje się dużą zawartością gazów (tlenu, azotu, dwutlenku węgla) oraz od miejsca jej poboru (zbierana bezpośrednio do zbiornika wody opadowej lub z powierzchni ziemi). Woda opadowa może zawierać liczne substancje rozpuszczone (np. tlen, azot, dwutlenek węgla) oraz nierozpuszczone (m.in. pyły, sadze, mikroorganizmy, pyłki […]

read more

10 października, 2020   /   by admin   /   , ,

Wody gruntowe

Wody gruntowe

Wody gruntowe to wody podziemne, znajdujące się w strefie wypełnienia gleby czy ziemi wodą), które pozostają w bezpośredniej styczności z glebą i zatrzymują się ponad warstwami nieprzepuszczalnymi. Wody gruntowe są przefiltrowanymi wodami opadowymi. Poziom wód gruntowych związany jest m.in. z typem gleby, warunkami hydrologicznymi i zależy przede wszystkim od ilości opadów atmosferycznych, ale także od […]

read more

31 sierpnia, 2020   /   by admin   /   , , ,

Opomiarowanie

Opomiarowanie

Instalacja małej retencji może zostać wyposażona w różnego rodzaju sensory pomiarowe, pozwalające na inteligentne nią zarządzanie. W szczególności mogą to być: sensory poziomu wody, liczniki zużycia wody (pomiar ilości przepływającej wody), sensory pomiarowe wartości PH wody, sensory pomiaru przewodności wody. W zależności od niezbędnej funkcjonalności instalacji retencyjnej zwykle układy automatycznej regulacji, które na podstawie różnych […]

read more

31 sierpnia, 2020   /   by admin   /   , , ,

Przygotowanie wody

Przygotowanie wody

W związku z faktem, że woda opadowa na drodze do zbiornika w którym jest zbierana, może podlegać zabrudzeniu (liście, odchody ptasie, pyłki roślin, cząstki smogu), zwykle zaleca się jej przygotowanie do określonych zastosowań. Niezbędne działania związane z przygotowaniem wody uzależnione są od przeznaczenia wody deszczowej. Jeżeli woda deszczowa ma być wykorzystywana tylko do nawadniania ogrodu, […]

read more

30 sierpnia, 2020   /   by admin   /   , , ,

Instalacje rurociągowe

Instalacje rurociągowe

W zależności od rodzaju instalacji wodociągowej do jej wykonania mogą być wykorzystane zarówno rury wysokociśnieniowe, jak również bezciśnieniowe. Zwykle instalacje wodociągowe wody pitnej wykonane są w technologii ciśnieniowej, ponieważ występuje w nich trwale ciśnienie max. 6 bar. Natomiast typowe instalacje przeznaczone do rozprowadzania wody deszczowej są wykonane w technologii niskociśnieniowej lub bezciśnieniowej. Pierwsze stosowane są […]

read more

30 sierpnia, 2020   /   by admin   /   , ,

Opady w Polsce

Opady w Polsce

Roczna ilość opadów w Polsce zmienia się każdego roku i zależy od wielu czynników takich jak temperatura, lokalizacja, róża wiatrów. Większość frontów niosących ze sobą chmury deszczowe pochodzi z południa i z zachodu Europy. Opady to nic innego jak woda, która podlegając parowaniu (opady deszczowe i śniegowe, jeziora, stawy, morze, ocean) przemieszcza się w postaci […]

read more

30 sierpnia, 2020   /   by admin   /   , ,

Mała retencja

Mała retencja

Mała retencja jest jednym z podstawowych sposobów na zatrzymanie wód opadowych w miejscu ich powstawania. Wraz z zabetonowaniem obszarów zurbanizowanych wody opadowe najczęściej odprowadzane są do kanalizacji i następnie za pośrednictwem rzek trafiają ostatecznie do morza. Tym samym w miejscu ich opadów nie wsiąkają do ziemi i nie nawadniają roślin (kwiaty, drzewa, krzewy), co znacząco […]

read more

30 sierpnia, 2020   /   by admin   /   , ,

Ile uzyskamy wody z dachu

Ile uzyskamy wody z dachu

Ilość wody uzyskiwanej z dachu zależy od kilku czynników, z których najważniejszy to jego powierzchnia. Istotnym elementem jest również lokalizacja w której będziemy uzyskiwali wodę opadową – w tym przypadku musimy spojrzeć na mapę opadów i w zależności od rejonu Polski uzysk może wynieść do 600 do nawet 1200 mm/m2. Kolejnym czynnikiem jest kąt nachylenia […]

read more

13 sierpnia, 2020   /   by admin   /   , ,

Mycie samochodu

Mycie samochodu

Woda deszczowa może być wykorzystana do takich czynności jak mycie samochodu. Oczywiście aby efekt takiego mycia był odpowiedni to woda musi być odpowiednio przefiltrowana, tak aby nie zawierała pyłków, czy innych zanieczyszczeń. Ponieważ do mycia zwykle wykorzystuje się różnego rodzaju środki chemiczne, dlatego jeśli będziemy chcieli wykorzystywać do tego celu wodę deszczową, to powinniśmy zadbać […]

read more

12 sierpnia, 2020   /   by admin   /   , , , ,

Woda deszczowa w przemyśle

Woda deszczowa w przemyśle

Przemysł i handel są kolejnymi obszarami wykorzystania wody deszczowej zarówno do produkcji, chłodzenia oraz do ochrony przeciwpożarowej. Ponadto podobnie jak to jest w przypadku gospodarstw domowych możliwe jest również wykorzystanie wody deszczowej spłukiwania toalet. Przykładowo w przypadku firm produkcyjnych zużywających duże ilości wody do chłodzenia w obiegach technologicznych, możemy oszcędzić koszty nie tylko na zakupie […]

read more
  • 1
  • 2