Kalkulatory wykorzystania wody

13 września, 2020   /   byadmin  / Categories :  

 

Kalkulator pomp
Kalkulator doboru  pompy wodnej w instalacji nawadniającej.. Prawidłowo dobrana pompa wody to podstawa każdego systemu wykorzystującego wodę deszczową. Odległość do pompy, czy ilość złączek, filtrów i innych elementów obniżających ciśnienie wody będzie miało wpływ na skuteczność pracy instalacji przesyłającej wodę deszczową.

Kalkulator pomp wodnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkulator instalacji ogrzewania wody służy do obliczania konfiguracji instalacji fotowoltaicznej służącej do ogrzewania wody (bez przekształcania energii). Oczywiście dobranie instalacji fotowoltaicznej jest bardzo trudne, z uwagi na różne uzyski energii z fotowoltaiki, występujące w okresach letnim, wiosennym i zimowym. Dlatego przy dużych różnicach (różnicy wartości Pmin i Pmax), najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie instalacji hybrydowej.

Ogrzewanie wody za pomocą PV

Kalkulator H2O

Kalkulator opłacalności budowy instalacji retencyjnej. Wykorzystanie wody opadowej to nie tylko oszczędności szczególnie widoczne w okresie letnim, kiedy możemy wykorzystać wodę opadową do podlewania przydomowego ogrodu. Ale z drugiej strony to również poprawa sytuacji hydrologicznej Polski (zamiast wysyłać wodę do kanalizacji, która następnie za pośrednictwem systemu rzek ostatecznie trafia do morza).

Kalkulator H2O

Kalkulator opadow
Kalkulator opadów w Polsce. Kalkulator na podstawie lokalizacji/wielkości opadów w Polsce umożliwia określenie wielkości  zbiornika na deszczówkę, który będzie w stanie przyjąć wodę opadową na przestrzeni całego roku.

 

 

 

 

Kalkulator opady

Kalkulator zbiorników

Kalkulator pojemności zbiorników na wodę opadową. Kalkulator umożliwia obliczenie wymiarów zbiorników na deszczówkę wykonanych z tworzyw sztucznych i mających kształt walca. W zależności od zapotrzebowania na wodę deszczową, możemy dowolnie dobrać do niego średnicę zbiornika, w której będzie zbierana woda opadowa.

Kalkulator zbiorników

Kalkulator ogrodowy

Kalkulator wody opadowej w ogrodzie. Kalkulator umożliwia obliczenie zapotrzebowania na wodę przeznaczoną do podlewania ogrodu, której ilość zależy od wielu czynników (rodzaj nasadzeń, lokalizacja ogrodu, pora roku oraz wielu innych).

Kalkulator wody

Kalkulator wody

Kalkulator zużycia i kosztów wody pitnej. Kalkulator umożliwia obliczenie kosztów wody pitnej wykorzystywanej w gospodarstwie domowym do różnych celów. Dodatkowo pokazuje ceny kosztów wody pitnej i odprowadzenia ścieków dla wielu lokalizacji w Polsce.

Kalkulator wody

Kalkulator spadku ciśnienia

Kalkulator spadku ciśnienia w rurociągach. Kalkulator umożliwia ciśnienia wody, jakie można uzyskać w zbiornikach umieszczonych na wysokości. Dodatkowo można również sprawdzić jaki będzie spadek ciśnienia wody w rurociągu, w zależności od jego dłogości oraz średnicy.

Kalkulator spadku ciśnienia

  • Follow us:

You may also like


Przygotowanie i serwisowanie instalacji nawadniającej

Przed pierwszym uruchomieniem Zwykle dysze zraszające oraz rury dostosowane są do pracy pod ciśnieniem wody wynoszącym do 6 bar. Jeśli jednak ciśnienie wody będzie wyższe, wtedy należy zainstalować reduktory ciśnienia (ciśnienie wody ma wpływ na ilość wody, która pada na rośliny).  Czas nawadniania zależy od warunków glebowych, wzrostu roślin, naturalnych opadów, promieniowania słonecznego i warunków […]

read more

Ciśnienie wody w rurociągach wodnych

Zbiornik ciśnieniowy wykorzystuje właściwości fizyczne wody oraz powietrza. Ponieważ wody nie można skompresować w zbiorniku, tak jak to można zrobić z powietrzem. Gdy woda jest pompowana do zbiornika zawierającego powietrze, wtedy powietrze może zostać sprężone, co spowoduje, że woda znajdzie się pod ciśnieniem. Zwykle jednak woda opadowa zbierana jest w zbiornikach bezciśnieniwych i wtedy pobór […]

read more