Dofinansowanie inwestycji

18 grudnia, 2021   /   byadmin  / Categories :  

Program „Moja woda”

W dniu 22 marca 2021 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił drugą odsłonę programu „Moja Woda”.

Dotacja na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe można składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i jej wysokość wynosi do 5 tysięcy złotych.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego może otrzymać dotację w wysokości do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.

Dofinansowanie obejmuje zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Celem inwestycji jest aby wody opadowe nie były odprowadzane do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place.

Warunki realizacji inwestycji:
– minimalna kwalifikowana kwota inwestycji wynosi 2 tysiące złotych.
– minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników to 2 metry sześcienne.
– okres trwałości przedsięwzięcia to 3 lata od daty jego zakończenia
– realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały (nowe lub używane) muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim.

Wnioski o dofinansowanie inwestycji należy składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.

Budżet programu „Moja Woda” wynosi 100 mln zł a nabór rozpoczął się od 22 marca 2021 roku i potrwa do wyczerpania alokacji.

Więcej informacji na temat programu Moja woda można znaleźć :
nfosigw.gov.pl (ogólne zasady programu)
– strony www wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (regulaminy naboru)

Program „Moja Woda” został przygotowany w celu łagodzenia skutków suszy przez budowę przy domu instalacji zatrzymujących deszczówkę.

  • Follow us:

You may also like


Przygotowanie i serwisowanie instalacji nawadniającej

Przed pierwszym uruchomieniem Zwykle dysze zraszające oraz rury dostosowane są do pracy pod ciśnieniem wody wynoszącym do 6 bar. Jeśli jednak ciśnienie wody będzie wyższe, wtedy należy zainstalować reduktory ciśnienia (ciśnienie wody ma wpływ na ilość wody, która pada na rośliny).  Czas nawadniania zależy od warunków glebowych, wzrostu roślin, naturalnych opadów, promieniowania słonecznego i warunków […]

read more

Ciśnienie wody w rurociągach wodnych

Zbiornik ciśnieniowy wykorzystuje właściwości fizyczne wody oraz powietrza. Ponieważ wody nie można skompresować w zbiorniku, tak jak to można zrobić z powietrzem. Gdy woda jest pompowana do zbiornika zawierającego powietrze, wtedy powietrze może zostać sprężone, co spowoduje, że woda znajdzie się pod ciśnieniem. Zwykle jednak woda opadowa zbierana jest w zbiornikach bezciśnieniwych i wtedy pobór […]

read more