Dofinansowanie inwestycji

18 grudnia, 2021   /   byadmin  / Categories :  

Program “Moja woda”

W dniu 22 marca 2021 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił drugą odsłonę programu „Moja Woda”.

Dotacja na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe można składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i jej wysokość wynosi do 5 tysięcy złotych.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego może otrzymać dotację w wysokości do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.

Dofinansowanie obejmuje zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Celem inwestycji jest aby wody opadowe nie były odprowadzane do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place.

Warunki realizacji inwestycji:
– minimalna kwalifikowana kwota inwestycji wynosi 2 tysiące złotych.
– minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników to 2 metry sześcienne.
– okres trwałości przedsięwzięcia to 3 lata od daty jego zakończenia
– realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały (nowe lub używane) muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim.

Wnioski o dofinansowanie inwestycji należy składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.

Budżet programu „Moja Woda” wynosi 100 mln zł a nabór rozpoczął się od 22 marca 2021 roku i potrwa do wyczerpania alokacji.

Więcej informacji na temat programu Moja woda można znaleźć :
nfosigw.gov.pl (ogólne zasady programu)
– strony www wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (regulaminy naboru)

Program „Moja Woda” został przygotowany w celu łagodzenia skutków suszy przez budowę przy domu instalacji zatrzymujących deszczówkę.

  • Follow us:

You may also like


Woda pitna

Skład wody opadowej zależy od czystości powietrza, które napotyka podczas opadania i charakteryzuje się dużą zawartością gazów (tlenu, azotu, dwutlenku węgla) oraz od miejsca jej poboru (zbierana bezpośrednio do zbiornika wody opadowej lub z powierzchni ziemi). Woda opadowa może zawierać liczne substancje rozpuszczone (np. tlen, azot, dwutlenek węgla) oraz nierozpuszczone (m.in. pyły, sadze, mikroorganizmy, pyłki […]

read more

24 listopada, 2020   /   by admin   /   , , ,

Podatek od deszczu

Podatek od deszczu

Podatek od betonu, to inna nazwa podatku dla obiektów które nie będą posiadały instalacji retencyjnych. Podatek od deszczu płaci się za zabudowanie nieruchomości, co skutkuje zmniejszaniem obszaru naturalnej retencji wody. Aktualnie podatek od deszczu płacony jest przez właścicieli działek o powierzchni ponad 3,5 tys. metrów kwadratowych, zabudowanych w co najmniej 70 proc. Jednakże planowane jest […]

read more